Phnom Penh, Cambodia

Phnom Penh - Bangkok ฿1,037 – ฿1,141 13h
 •   Bus VIP 32 06:00
 •   Bus Intercity L 01:00
 •   Bus Intercity XL 08:00
 •   Bus Intercity XXL 09:00
 •   Bus Premium 40 08:30
 •   Bus VIP 32 05:00
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 09:00
Phnom Penh - Bangkok ฿899 11h 30m
 •   Van Regional 12 05:00, 07:00
Phnom Penh - Banteay Meanchey ฿345 9h – 10h
 •   Bus Express L 06:30, 10:30
 •   Bus Express XL 06:30, 08:00, 08:00, 10:00, 12:00, 12:30
 •   Bus Express L 06:30, 10:30
 •   Bus Express XL 06:30, 08:00, 08:00, 09:30, 10:30, 12:30
Phnom Penh - Banteay Meanchey ฿484 – ฿588 6h
 •   Van Regional 12 05:00, 07:00
 •   Van Regional 12 09:00, 10:00, 16:00, 17:00
Phnom Penh - Battambang ฿207 – ฿345 6h
 •   Bus Express L 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00
 •   Bus Express XL 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30, 19:30
 •   Bus Express L 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:15
 •   Bus Express XL 06:45, 07:00, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30, 12:00, 13:30, 14:45
Phnom Penh - Battambang ฿415 5h
 •   Van Regional 12 05:00, 07:00, 08:00, 14:30
 •   Van Regional 12 08:00, 14:30
Phnom Penh - Don Mueang Airport ฿2,602 – ฿5,163 1h 10m
 •   Avia Economy 08:25, 17:05, 22:30
 •   Avia Economy 06:30, 14:55, 20:10
Phnom Penh - Guangdong ฿11,929 – ฿19,814 2h 50m
 •   Avia Economy 08:00, 08:20, 08:35, 08:40, 14:30
 •   Avia Economy 11:45, 13:45, 21:45
Phnom Penh - Hainan ฿10,255 2h 5m
 •   Avia Economy 21:10
 •   Avia Economy 18:30
Phnom Penh - Ho Chi Minh ฿4,479 – ฿7,214 1h
 •   Avia Economy 06:40, 07:00, 07:00, 10:00, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 14:15, 16:50, 16:55, 17:10, 17:20, 17:30, 20:37, 20:40, 20:55, 21:15
 •   Avia Economy 07:05, 08:15, 08:30, 08:30, 12:20, 12:20, 12:30, 14:50, 14:55, 15:55, 18:30, 18:40, 19:20
Phnom Penh - Ho Chi Minh ฿314 – ฿682 6h
 •   Bus Express L 06:00, 06:00, 08:30, 08:30, 10:00, 11:30, 11:30, 15:30
 •   Bus Express XL 06:30, 07:00, 09:45, 14:00
 •   Bus Universe Luxury 12:30
 •   Bus Universe Noble 46 08:00
 •   Bus VIP24 24 06:45, 06:45, 08:00, 08:30, 11:45, 13:30, 13:45, 15:00
 •   Bus Express L 06:30, 07:00, 08:30, 08:30, 10:00, 11:30, 11:30, 15:30, 15:30
 •   Bus Express XL 06:30, 08:30, 13:00, 15:00
 •   Bus Universe Luxury 12:30
 •   Bus Universe Noble 46 08:30
 •   Bus VIP24 24 06:45, 07:00, 08:00, 09:00, 09:00, 11:30, 13:30, 13:45
Phnom Penh - Hong Kong ฿7,953 – ฿59,907 2h 55m
 •   Avia Economy 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 12:05, 12:05, 17:20, 17:25, 17:35, 18:00, 18:25, 19:00, 19:10, 19:15
 •   Avia Economy 08:35, 08:45, 08:45, 08:55, 09:05, 13:50, 13:55, 14:00, 14:30, 15:00, 15:05, 15:05, 15:15, 15:50, 15:55, 16:00, 16:40
Phnom Penh - Incheon ฿15,361 – ฿15,529 5h 10m
 •   Avia Economy 00:10, 23:20, 23:35, 23:45, 23:55
 •   Avia Economy 18:30, 18:45, 19:20, 19:30
Phnom Penh - Kampong Cham ฿174 – ฿207 3h
 •   Bus Express L 06:45, 07:00, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:30, 09:00, 10:30, 11:39, 12:30, 12:45, 13:45, 14:00, 14:25, 14:45, 15:00, 16:45
 •   Bus Express XL 06:15, 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 10:00, 10:15, 12:00, 12:00, 12:30, 14:30, 17:30
 •   Bus Express L 07:00, 07:45, 08:45, 09:30, 10:30, 11:30, 12:00, 13:45, 15:30
Phnom Penh - Kampong Chhnang ฿207 – ฿345 3h
 •   Bus Express L 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00
Phnom Penh - Kampong Speu ฿172 1h
 •   Bus Express L 07:15, 08:00, 08:45, 09:45, 13:30, 14:30
Phnom Penh - Kampong Thom ฿174 – ฿345 5h
 •   Bus Express L 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 11:39, 12:30, 13:45, 14:25, 15:00, 16:45
 •   Bus Express XL 06:15, 06:30, 07:30, 08:00, 08:00, 08:30, 10:00, 10:15, 12:00, 12:00, 12:30, 12:30, 14:30, 17:30
Phnom Penh - Kampot ฿138 – ฿311 3h
 •   Bus Express L 07:00, 08:00, 09:30, 12:00, 14:30
 •   Bus Universe County 15 08:00, 14:45
 •   Bus Express L 06:45, 07:00, 07:45, 12:30
 •   Bus Universe County 15 08:30, 14:45
Phnom Penh - Koh Kong 5h – 5h 30m
 •   Bus Express L 07:30, 08:00
 •   Bus Express L 07:30, 08:00
Phnom Penh - Kratie 5h – 6h
 •   Bus Express L 06:45, 07:00, 07:15, 08:30, 10:30
 •   Bus Express L 07:00, 08:30, 09:30, 11:30, 14:30
Phnom Penh - Kuala Lumpur ฿2,989 – ฿4,646 1h 50m
 •   Avia Economy 08:20, 11:10, 16:40, 18:05
 •   Avia Economy 06:40, 09:30, 15:00, 16:05
Phnom Penh - Mondulkiri 10h
 •   Bus Express L 08:30
 •   Bus Express L 07:30
Phnom Penh - Oddar Meancheay 9h
 •   Bus Express L 06:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:30
 •   Bus Express L 06:30, 07:30, 09:00, 10:30, 11:30
Phnom Penh - Pakse 15h
 •   Bus Express L 06:45
 •   Bus Express L 06:45
Phnom Penh - Preah Vihear 6h
 •   Bus Express XL 08:15
 •   Bus Express XL 07:30
Phnom Penh - Prey Veng 1h
 •   Bus Express L 14:00
 •   Bus Express L 06:00
Phnom Penh - Pursat ฿207 – ฿345 5h
 •   Bus Express L 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00
Phnom Penh - Ratanakiri 13h 30m
 •   Bus Express L 07:00
 •   Bus Express L 06:30
Phnom Penh - Shanghai ฿14,859 – ฿20,468 3h 40m
 •   Avia Economy 00:15, 18:05, 18:15
 •   Avia Economy 00:05, 20:00, 23:55
Phnom Penh - Siem Reap ฿4,395 45m
 •   Avia Economy 06:30, 07:25, 07:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 10:00, 10:10, 10:35, 12:50, 12:55, 13:00, 14:00, 14:10, 14:25, 16:05, 16:10, 16:30, 17:30, 18:00, 19:20, 19:35, 19:40, 20:00, 20:05, 21:05
 •   Avia Economy 07:05, 07:10, 08:15, 08:45, 09:00, 11:20, 11:30, 13:00, 14:20, 14:40, 14:45, 15:20, 15:30, 15:40, 16:05, 16:30, 16:40, 17:35, 17:50, 18:10, 18:15, 18:25, 18:40, 19:00, 19:25, 19:35, 19:45, 19:50, 21:40, 21:50
Phnom Penh - Siem Reap ฿174 – ฿519 7h
 •   Bus Express L 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 11:39, 12:30, 13:45, 14:25, 15:00, 16:45
 •   Bus Express XL 06:15, 06:30, 07:30, 08:00, 08:00, 08:30, 10:00, 10:15, 12:00, 12:00, 12:30, 12:30, 14:30, 17:30
 •   Bus Kia Grandbird 22:30, 23:00, 23:30
 •   Bus Universe Luxury 08:45, 09:45, 12:30
 •   Bus Express L 07:30, 08:00, 08:30, 12:00
 •   Bus Express XL 05:30, 06:30, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 12:30, 12:30, 14:00, 14:30, 15:45, 18:00
 •   Bus Kia Grandbird 22:30, 23:00, 23:30
 •   Bus Universe Luxury 07:45, 08:45, 12:30
Phnom Penh - Siem Reap ฿1,209 6h
 •   Ferry Local 06:30
 •   Ferry Local 07:30
Phnom Penh - Siem Reap ฿415 5h 30m
 •   Van Regional 12 08:00, 09:00, 14:30, 16:00
 •   Van Regional 12 08:00, 09:00, 14:30, 16:00
Phnom Penh - Sihanoukville ฿138 – ฿380 4h
 •   Bus Express L 07:15, 08:45, 09:45, 13:30, 14:30
 •   Bus Express XL 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 17:45
 •   Bus Universe County 15 08:00, 09:30, 12:30
 •   Bus Express L 07:30, 08:30, 12:30, 13:30
 •   Bus Express XL 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:45
 •   Bus Universe County 15 07:30, 09:30, 13:30, 15:30
Phnom Penh - Sihanoukville ฿415 4h 30m
 •   Van Regional 12 08:00, 14:30
 •   Van Regional 12 08:30, 14:30
Phnom Penh - Singapore ฿10,297 2h 5m
 •   Avia Economy 09:35, 12:20, 14:05, 18:10, 18:30
 •   Avia Economy 07:40, 07:45, 12:10, 16:20, 16:35
Phnom Penh - Stung Treng 7h 30m – 9h 30m
 •   Bus Express L 06:45, 07:15
 •   Bus Express L 07:15
Phnom Penh - Suvarnabhumi Airport ฿3,999 – ฿14,036 1h 5m
 •   Avia Economy 06:15, 08:15, 10:10, 10:30, 13:20, 15:45, 16:00, 19:30, 21:15
 •   Avia Economy 06:15, 07:40, 08:20, 11:20, 13:45, 13:50, 17:14, 17:30, 18:45, 21:35
Phnom Penh - Takeo 1h 30m
 •   Bus Express L 07:00, 13:30
 •   Bus Express L 07:00, 13:30
Phnom Penh - Taoyuan ฿12,264 3h 30m
 •   Avia Economy 10:50, 11:15
 •   Avia Economy 07:25, 07:30
Phnom Penh - Yunnan ฿14,217 4h 30m
 •   Avia Economy 19:05
 •   Avia Economy 16:20