Kelantan, Malaysia

Kelantan - Johor 8h 55m – 12h 30m
 •   Bus Express XXL 19:00
 •   Bus VIP 32 08:30, 19:00, 19:20, 20:00, 21:00
 •   Bus Express XL 21:00
 •   Bus Express XXL 19:00, 20:30, 22:30
 •   Bus VIP 32 09:00, 10:30, 20:00, 21:00, 22:00
Kelantan - Johor 12h 25m – 17h 10m
 •   Train Class II AC 18:00
 •   Train Class II Sleeper AC 18:00
 •   Train Class II AC 19:00
 •   Train Class II Sleeper AC 19:00, 19:00
Kelantan - Kedah 6h 55m – 7h 40m
 •   Bus VIP 32 09:30, 21:30
 •   Bus VIP 32 10:15, 11:00, 22:15, 23:00
Kelantan - Kuala Lumpur 1h 15m
 •   Avia Economy 06:25, 08:00, 08:40, 09:05, 09:20, 12:00, 14:35, 15:00, 15:35, 16:10, 17:30, 18:45, 21:15, 22:00, 23:15
 •   Avia Economy 06:30, 07:00, 07:35, 07:55, 10:35, 13:00, 13:05, 13:55, 14:25, 15:40, 17:15, 19:45, 20:25, 21:45, 22:35
Kelantan - Kuala Lumpur 8h 10m – 9h 15m
 •   Bus Express XXL 12:30, 13:45, 21:00
 •   Bus VIP 32 09:00, 09:45, 10:15, 10:45, 11:00, 12:30, 13:45, 20:30, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:15, 22:45, 23:00
 •   Bus Express XXL 23:00
 •   Bus VIP 32 09:00, 09:58, 10:45, 13:55, 21:00, 21:45, 21:58, 22:45
Kelantan - Malacca 9h 40m – 10h 30m
 •   Bus VIP 32 20:30, 21:30
 •   Bus Express XL 20:00
 •   Bus VIP 32 20:00
Kelantan - Negeri Sembilan 8h 35m – 10h 5m
 •   Bus VIP 32 09:45, 11:00, 21:15, 23:00
 •   Bus VIP 32 09:00, 20:00
Kelantan - Negeri Sembilan 12h 24m
 •   Train Class II AC 18:00
 •   Train Class II Sleeper AC 18:00
Kelantan - Pahang 6h 10m – 7h 25m
 •   Bus Express XXL 08:00, 09:00, 12:00, 21:30, 23:00
 •   Bus VIP 32 08:30, 12:00, 23:00
 •   Bus Express XXL 09:00, 11:30, 18:30, 21:30, 22:30, 23:30
 •   Bus VIP 32 08:45, 14:30, 18:30, 22:30
Kelantan - Pahang 5h 25m – 9h 15m
 •   Train Class II AC 18:00, 18:00
 •   Train Class II Sleeper AC 18:00
Kelantan - Penang 55m
 •   Avia Economy 08:15, 18:30
 •   Avia Economy 07:00, 19:45
Kelantan - Penang 7h 10m – 7h 15m
 •   Bus VIP 32 09:45, 22:00
 •   Bus VIP 32 09:00, 10:00, 21:00, 22:00
Kelantan - Perak 6h 40m – 8h 40m
 •   Bus VIP 32 09:30, 21:00, 21:00, 21:00, 21:30, 21:30, 21:30, 21:50, 21:50
 •   Bus VIP 32 08:30, 09:30, 09:45, 10:00, 10:10, 10:30, 10:35, 10:35, 20:30, 21:30, 22:00
Kelantan - Perlis 8h 30m – 8h 35m
 •   Bus VIP 32 09:30, 21:30
 •   Bus VIP 32 08:30, 09:00, 20:30, 21:00
Kelantan - Sabah 2h 35m
 •   Avia Economy 13:00
 •   Avia Economy 09:50, 11:30
Kelantan - Sarawak 1h 50m
 •   Avia Economy 16:30
 •   Avia Economy 14:15
Kelantan - Selangor 1h 5m
 •   Avia Economy 07:50, 08:15, 08:25, 08:55, 11:05, 12:00, 12:30, 13:00, 13:25, 14:50, 15:20, 15:50, 17:05, 17:40, 18:10, 18:40, 20:25, 20:30, 21:00, 21:30, 21:55, 22:35
 •   Avia Economy 06:25, 06:50, 07:00, 07:25, 07:30, 09:40, 10:35, 11:05, 11:35, 12:00, 13:25, 13:55, 14:00, 14:25, 15:40, 16:15, 16:45, 17:05, 17:15, 19:00, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:10
Kelantan - Selangor 8h 10m – 9h 40m
 •   Bus VIP 32 09:00, 10:15, 21:00, 22:15
 •   Bus VIP 32 08:30, 09:00, 20:30, 21:00
Kelantan - Terengganu 3h 40m – 5h 10m
 •   Bus Express XXL 08:00, 12:00, 14:00, 23:00
 •   Bus VIP 32 12:00, 23:00
 •   Bus Express XXL 00:20, 00:30, 01:30, 02:30, 12:20, 13:30, 17:45, 19:20, 19:45, 20:30, 22:30, 23:20, 23:45
 •   Bus VIP 32 00:30, 02:30, 09:35, 10:00, 10:45, 12:45, 19:20, 19:45, 20:30, 22:30, 23:20, 23:45