Hat Yai, Thailand

Hat Yai - Bangkok ฿581 – ฿1,162 12h 10m
 •   Bus Express XL 08:00, 15:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Premium 50 08:00, 16:30
 •   Bus Premium 55 15:30, 18:30
 •   Bus SVIP 24 15:40, 16:00, 17:00
 •   Bus VIP 32 06:30, 09:00, 16:00, 17:31, 20:00
 •   Bus VIP24 24 17:30, 19:30
 •   Bus Economy 46 19:50
 •   Bus Express L 17:00
 •   Bus Express XL 06:10, 08:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:20, 18:00, 18:20, 18:50
 •   Bus Premium 50 07:15, 17:30, 19:30
 •   Bus Premium 55 17:30, 21:45
 •   Bus SVIP 24 17:00, 18:30, 20:00
 •   Bus VIP 32 16:10, 17:40, 17:50, 19:00, 20:00, 20:30
 •   Bus VIP24 24 07:40, 17:30, 20:10
Hat Yai - Bangkok ฿1,844 15h 40m – 15h 45m
 •   Train VIP Sleeper 18:30
 •   Train Class II AC 22:50
 •   Train Class II Fan 13:00
 •   Train Class II Ladies Only 15:10
 •   Train Class II Sleeper AC 13:00, 14:45, 15:10, 15:10, 15:35
 •   Train Class II Sleeper Fan 13:00, 15:35
 •   Train VIP Sleeper 14:45, 15:10
Hat Yai - Chiang Mai ฿1,002 – ฿1,011 2h 5m
 •   Avia Economy 06:20, 09:15, 18:25, 21:20
 •   Avia Economy 06:45, 09:20, 15:25, 21:35
Hat Yai - Chiang Rai ฿1,051 2h 15m
 •   Avia Economy 07:00
 •   Avia Economy 10:10
Hat Yai - Chiang Rai ฿1,450 – ฿1,967 1d 5h 20m
 •   Bus VIP 32 08:30
 •   Bus VIP24 24 08:30
 •   Bus VIP 32 07:30, 09:15
 •   Bus VIP24 24 07:30, 09:15
Hat Yai - Chonburi ฿961 – ฿1,255 15h
 •   Bus VIP 32 15:30
 •   Bus VIP24 24 15:30
Hat Yai - Chumphon 8h 4m – 9h 50m
 •   Train Class III Fan 06:40
 •   Train VIP Sleeper 18:30
 •   Train Class III Fan 06:30
Hat Yai - Don Mueang Airport ฿1,180 – ฿3,625 1h 35m
 •   Avia Economy 06:40, 07:30, 07:55, 08:10, 08:30, 09:55, 10:05, 11:15, 11:40, 12:00, 12:15, 12:35, 13:05, 13:40, 14:15, 14:40, 15:05, 16:00, 17:05, 17:20, 17:40, 19:10, 19:20, 19:40, 21:00, 21:50, 22:05, 22:30, 22:50
 •   Avia Economy 06:00, 06:40, 07:45, 08:10, 09:20, 09:50, 09:50, 10:10, 10:40, 10:55, 12:15, 12:30, 12:50, 13:10, 14:10, 14:45, 15:25, 15:35, 16:55, 17:05, 17:50, 18:50, 19:50, 19:55, 20:05, 20:35, 20:40, 20:45
Hat Yai - Hua Hin 12h
 •   Train VIP Sleeper 18:30
Hat Yai - Kedah ฿435 3h
 •   Bus VIP 32 10:00, 18:00
Hat Yai - Khon Kaen ฿2,602 2h
 •   Avia Economy 10:35
 •   Avia Economy 07:55
Hat Yai - Khon Kaen ฿1,183 – ฿1,549 22h 40m
 •   Bus VIP 32 09:30
 •   Bus VIP24 24 09:30
 •   Bus VIP 32 14:30
 •   Bus VIP24 24 14:30
Hat Yai - Koh Lanta ฿950 7h
 •   Van Regional 12 08:30
Hat Yai - Koh Lipe ฿850 – ฿900 5h
 •   High Speed Ferry 08:30, 08:30, 11:30, 11:30, 13:00, 13:00
Hat Yai - Koh Lipe ฿600 – ฿700 4h 30m
 •   Van VIP 8 09:00, 12:30
 •   Van VIP 8 09:00, 09:00, 13:00, 13:00
Hat Yai - Koh Phangan ฿900 8h
 •   Ferry Tourist Class 08:30
 •   High Speed Ferry 07:20, 09:00, 12:00
Hat Yai - Koh Phi Phi ฿950 7h
 •   Van Regional 12 08:30
Hat Yai - Koh Samui ฿550 7h
 •   Bus Standard AC 08:00, 10:30
 •   Bus Standard AC 07:30, 09:30
Hat Yai - Koh Samui ฿800 14h
 •   Ferry Local 08:30
 •   High Speed Ferry 06:30, 07:45, 08:00, 09:45, 10:30, 12:45
Hat Yai - Krabi ฿450 – ฿550 7h
 •   Van Regional 12 08:30
Hat Yai - Kuala Lumpur ฿2,602 – ฿7,602 1h 20m
 •   Avia Economy 12:45, 20:10
 •   Avia Economy 15:30, 22:50
Hat Yai - Kuala Lumpur ฿436 – ฿634 8h 10m
 •   Bus VIP 32 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 11:00, 12:00, 12:00, 18:00, 18:00, 19:00
 •   Bus VIP 32 08:00, 08:30, 22:00, 22:30, 23:00
Hat Yai - Kuala Lumpur ฿650 9h
 •   Van Regional 12 18:30
Hat Yai - Nakhon Pathom 14h 35m – 15h
 •   Train VIP Sleeper 18:30
Hat Yai - Nakhon Ratchasima ฿1,041 – ฿1,359 17h 30m
 •   Bus VIP 32 16:30
 •   Bus VIP24 24 16:30
 •   Bus VIP 32 17:00
 •   Bus VIP24 24 17:00
Hat Yai - Nakhon Si Thammarat ฿140 2h 30m
 •   Bus Express XL 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
 •   Bus Express XL 04:30, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Hat Yai - Nakhon Si Thammarat 3h 5m – 5h 20m
 •   Train Class III Fan 06:40
 •   Train VIP Sleeper 18:30
 •   Train Class III Fan 10:57
Hat Yai - Narathiwat 2h 15m – 3h 30m
 •   Train Class III Fan 06:30
 •   Train Class II Ladies Only 14:20
 •   Train Class II Sleeper AC 11:30, 14:20
 •   Train Class II Sleeper Fan 11:30
 •   Train Class III Fan 06:30, 08:55, 12:25, 14:55
 •   Train VIP Sleeper 14:20
Hat Yai - Nonthaburi 15h 20m
 •   Train VIP Sleeper 18:30
Hat Yai - Pattani 1h 10m
 •   Train Class III Fan 06:30
Hat Yai - Pattaya ฿961 – ฿1,255 17h 35m
 •   Bus VIP 32 15:30
 •   Bus VIP24 24 15:30
 •   Bus VIP 32 17:30
 •   Bus VIP24 24 17:30
Hat Yai - Penang ฿316 3h 30m – 3h 50m
 •   Bus Intercity L 11:45, 14:45
 •   Bus Intercity L 05:30, 08:30, 12:30, 15:30
Hat Yai - Penang ฿550 4h
 •   Van Regional 12 08:30, 08:30, 11:30, 11:30, 14:30, 14:30, 15:30
Hat Yai - Perak ฿475 6h 40m
 •   Bus VIP 32 10:00, 18:00
Hat Yai - Phattalung 1h – 2h 40m
 •   Train Class III Fan 06:40
 •   Train VIP Sleeper 18:30
 •   Train Class III Fan 06:02
Hat Yai - Phayao ฿1,379 – ฿1,810 1d 3h
 •   Bus VIP 32 08:30
 •   Bus VIP24 24 08:30
Hat Yai - Phitsanulok ฿1,125 – ฿1,471 21h 25m
 •   Bus VIP 32 08:30
 •   Bus VIP24 24 08:30
Hat Yai - Phrae ฿1,263 – ฿1,656 24h 20m
 •   Bus VIP 32 08:30
 •   Bus VIP24 24 08:30
Hat Yai - Phuket ฿2,405 – ฿2,645 1h
 •   Avia Economy 09:20, 20:50
 •   Avia Economy 07:30, 19:10
Hat Yai - Phuket ฿371 – ฿555 7h 40m
 •   Bus Express XL 08:00, 09:30, 10:30, 11:45, 13:00, 18:00, 21:30
 •   Bus VIP24 24 19:30
 •   Bus Express XL 06:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 19:30, 20:00, 21:30
 •   Bus VIP24 24 21:45
Hat Yai - Ratchaburi 13h 45m
 •   Train VIP Sleeper 18:30
Hat Yai - Rayong ฿2,602 1h 10m
 •   Avia Economy 20:25
 •   Avia Economy 18:35
Hat Yai - Satun ฿270 – ฿2,200 2h
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
Hat Yai - Satun 3h – 4h 45m
 •   High Speed Ferry 08:30, 11:30, 13:00
Hat Yai - Satun ฿220 – ฿280 2h
 •   Van Regional 12 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 12:30, 13:00
 •   Van VIP 8 09:00, 12:30
 •   Van Regional 12 11:30, 11:30, 13:30, 13:30, 15:30
Hat Yai - Selangor ฿514 9h 20m
 •   Bus VIP 32 18:00
Hat Yai - Singapore ฿1,250 15h
 •   Van Regional 12 13:30, 18:00
Hat Yai - Songkhla 15m – 55m
 •   Train Class III Fan 06:30, 06:40
 •   Train Class II Sleeper AC 17:00
Hat Yai - Suratthani 5h
 •   Bus Standard AC 08:00, 10:30
Hat Yai - Suratthani 5h 25m – 8h
 •   Train Class III Fan 06:40
 •   Train VIP Sleeper 18:30
 •   Train Class III Fan 06:13
Hat Yai - Suvarnabhumi Airport ฿1,756 – ฿3,833 1h 25m
 •   Avia Economy 07:15, 08:20, 10:15, 12:55, 13:25, 16:25, 18:20, 20:35
 •   Avia Economy 06:15, 08:20, 10:25, 11:30, 13:55, 16:20, 18:35, 19:30
Hat Yai - Trang ฿254 2h 15m
 •   Bus Express XL 08:00, 09:30, 10:30, 11:45, 13:00, 18:00, 21:30
Hat Yai - Udonthani ฿995 – ฿1,144 2h 10m
 •   Avia Economy 13:05, 15:15
 •   Avia Economy 16:10, 18:10
Hat Yai - Uttaradit ฿1,204 – ฿1,577 23h 20m
 •   Bus VIP 32 08:30
 •   Bus VIP24 24 08:30
Hat Yai - Yala 1h 35m – 2h
 •   Train Class III Fan 06:30
 •   Train Class II Sleeper AC 12:35
 •   Train Class II Sleeper Fan 12:35
 •   Train Class III AC 14:55
 •   Train Class III Fan 06:35