Khon Kaen, Thailand

Khon Kaen - Bangkok ฿273 – ฿521 5h 50m
 •   Bus Economy 46 18:00
 •   Bus Premium 50 19:30, 20:20
 •   Bus VIP 32 00:45, 07:45, 08:45, 09:45, 10:00, 10:30, 12:45, 16:30, 18:00, 19:30, 19:40, 20:40, 21:00, 21:30
 •   Bus VIP24 24 11:00, 20:30, 23:00
 •   Bus Economy 46 21:30
 •   Bus Premium 50 07:00, 20:00, 21:30, 21:45, 22:10
 •   Bus Premium 55 19:30
 •   Bus VIP 32 05:45, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:15, 10:00, 10:15, 11:15, 11:30, 12:15, 13:00, 13:15, 14:15, 15:00, 16:00, 16:15, 17:15, 18:30, 18:30, 19:30, 19:45, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00, 21:00, 21:15, 21:15, 21:45, 22:00, 22:35
 •   Bus VIP24 24 08:00, 10:20, 20:00, 22:00, 22:00
Khon Kaen - Chiang Mai ฿5,176 1h 5m
 •   Avia Economy 12:35
 •   Avia Economy 06:25
Khon Kaen - Chiang Mai ฿520 – ฿898 10h 10m
 •   Bus Express XL 04:20, 06:20, 12:15, 13:15, 17:15, 18:30, 19:00, 19:15, 20:15, 20:30, 21:30, 22:15
 •   Bus VIP24 24 19:00
 •   Bus Express XL 05:00, 05:01, 07:00, 07:01, 08:30, 12:00, 16:00, 19:00, 19:00, 20:00
 •   Bus VIP24 24 19:00, 19:01
Khon Kaen - Chiang Rai ฿567 12h 10m
 •   Bus Express XL 18:30
 •   Bus Express XL 18:00
Khon Kaen - Chongqing ฿5,330 9h 5m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25
 •   Avia Economy 11:10
Khon Kaen - Da Nang ฿3,511 4h 30m
 •   Avia Economy 07:30
 •   Avia Economy 12:00
Khon Kaen - Don Mueang Airport ฿1,659 – ฿3,818 1h
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 08:45, 12:20, 12:20, 18:00, 20:55, 22:25
 •   Avia Economy 05:50, 06:30, 07:20, 10:55, 12:55, 16:55, 19:35, 20:45
Khon Kaen - Guangdong ฿5,330 10h 10m
 •   Avia Economy 12:20
 •   Avia Economy 00:05, 23:45
Khon Kaen - Hat Yai ฿3,057 1h 50m
 •   Avia Economy 07:55
 •   Avia Economy 11:35
Khon Kaen - Hat Yai ฿1,183 – ฿1,549 22h 40m
 •   Bus VIP 32 14:30
 •   Bus VIP24 24 14:30
 •   Bus VIP 32 09:30
 •   Bus VIP24 24 09:30
Khon Kaen - Ho Chi Minh ฿3,511 7h 25m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 14:00, 20:55
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
Khon Kaen - Hong Kong ฿4,875 6h 35m
 •   Avia Economy 08:45, 14:00
 •   Avia Economy 10:45
Khon Kaen - Hubei ฿5,330 9h 25m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 12:20
 •   Avia Economy 12:20, 21:10
Khon Kaen - Karnataka ฿5,330 11h
 •   Avia Economy 14:00, 18:00
 •   Avia Economy 23:45
Khon Kaen - Kuala Lumpur ฿4,420 7h 10m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 14:00, 18:20, 20:55
 •   Avia Economy 06:40, 08:20, 10:40, 11:30, 13:30, 13:55, 14:15, 15:35, 16:25, 16:50
Khon Kaen - Lampang ฿459 – ฿522 11h 50m
 •   Bus Express XL 12:15, 13:15, 17:15, 18:30, 19:15, 20:15, 20:30, 21:30, 22:15
 •   Bus Express XL 10:00, 10:00, 13:25, 13:25, 17:25, 17:25, 20:20, 20:20, 21:20
Khon Kaen - Macau ฿4,420 7h 10m
 •   Avia Economy 07:30, 08:45, 14:00
 •   Avia Economy 10:50, 14:15, 22:10
Khon Kaen - Mae Sot ฿457 – ฿518 9h
 •   Bus Express XL 19:45, 20:45, 21:00, 22:00
 •   Bus Express XL 17:00, 17:00, 18:30, 18:30
Khon Kaen - Mukdahan ฿255 – ฿316 4h 30m
 •   Bus Express XL 03:10, 04:25
Khon Kaen - Nakhon Ratchasima 1h 50m – 5h 20m
 •   Train Class III Fan 13:55
 •   Train Class III Fan 06:20, 16:00
Khon Kaen - Nakhon Si Thammarat ฿1,041 – ฿1,359 19h 40m
 •   Bus VIP 32 14:30
 •   Bus VIP24 24 14:30
 •   Bus VIP 32 12:00
 •   Bus VIP24 24 12:00
Khon Kaen - Osaka ฿7,602 13h
 •   Avia Economy 07:30, 08:25
 •   Avia Economy 23:55
Khon Kaen - Pattaya ฿583 9h 30m
 •   Bus VIP 32 10:00, 21:30
Khon Kaen - Penang ฿3,863 5h 35m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25
 •   Avia Economy 14:40, 18:55
Khon Kaen - Phattalung ฿1,108 – ฿1,449 21h 10m
 •   Bus VIP 32 14:30
 •   Bus VIP24 24 14:30
 •   Bus VIP 32 10:30
 •   Bus VIP24 24 10:30
Khon Kaen - Phnom Penh ฿3,511 8h 10m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 14:00, 18:00, 20:55
 •   Avia Economy 08:25
Khon Kaen - Phrae ฿385 – ฿446 10h 30m
 •   Bus Express XL 12:15, 13:15, 17:15, 18:30, 19:15, 20:15, 20:30, 21:30, 22:15
 •   Bus Express XL 11:20, 11:20, 14:45, 14:45, 18:45, 18:45, 21:40, 21:40, 22:45
Khon Kaen - Saraburi 6h – 6h 35m
 •   Train Class III Fan 13:55
 •   Train Class III Fan 05:00
Khon Kaen - Siem Reap ฿3,057 4h 10m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 14:00
 •   Avia Economy 11:55, 15:25, 21:45
Khon Kaen - Singapore ฿4,420 6h 5m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 14:00, 20:55
 •   Avia Economy 10:55, 14:40, 22:45
Khon Kaen - Songkhla ฿1,227 – ฿1,608 23h 40m
 •   Bus VIP 32 14:30
 •   Bus VIP24 24 14:30
 •   Bus VIP 32 08:00
 •   Bus VIP24 24 08:00
Khon Kaen - Sukhothai ฿310 – ฿431 6h 40m
 •   Bus Express XL 19:45, 20:45, 21:00, 22:00
 •   Bus Express XL 20:10, 20:10, 21:40, 21:40
Khon Kaen - Suvarnabhumi Airport ฿1,250 1h
 •   Avia Economy 08:55, 10:35, 12:15, 14:30, 16:55, 20:05, 21:15
 •   Avia Economy 07:25, 08:55, 10:40, 13:00, 15:15, 18:30, 19:45
Khon Kaen - Suvarnabhumi Airport ฿417 6h 30m
 •   Bus Standard AC 23:30
 •   Bus Standard AC 21:00
Khon Kaen - Tak ฿368 – ฿431 7h 30m
 •   Bus Express XL 19:45, 20:45, 21:00, 22:00
 •   Bus Express XL 18:55, 18:55, 20:25, 20:25
Khon Kaen - Tokyo ฿8,057 12h 30m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 12:20, 18:00, 20:55
 •   Avia Economy 09:15, 20:55
Khon Kaen - Ubon Ratchathani ฿289 – ฿350 4h 30m – 5h
 •   Bus Express XL 01:30, 02:35, 04:20, 05:35, 05:45, 19:00, 20:00, 21:30, 22:35
 •   Bus Express XL 07:30, 07:30, 12:45, 12:45, 14:45, 14:45, 15:45, 15:45, 17:45
Khon Kaen - Uttaradit ฿406 9h 20m
 •   Bus Express XL 12:15, 17:15, 19:15, 20:15
 •   Bus Express XL 12:10, 12:10, 15:40, 15:40, 19:40, 19:40, 22:30, 22:30
Khon Kaen - Vientiane ฿5,269 5h 20m
 •   Avia Economy 07:30, 08:25
 •   Avia Economy 14:15
Khon Kaen - West Bengal ฿4,420 6h 20m
 •   Avia Economy 18:00, 20:55
 •   Avia Economy 02:15
Khon Kaen - Yangon ฿3,511 5h 55m
 •   Avia Economy 07:30, 08:45, 12:20, 18:30, 20:55
 •   Avia Economy 08:30, 12:55, 17:30, 20:05