Koh Lanta, Thailand

Koh Lanta - Koh Phangan ฿1,000 9h 20m
 •   High Speed Ferry 07:40
 •   High Speed Ferry 07:20, 09:00
Koh Lanta - Koh Phi Phi ฿450 1h – 1h 30m
 •   Ferry Local 08:00, 13:00
 •   Ferry Local 11:30, 11:30, 15:00, 15:30
Koh Lanta - Koh Samui ฿900 8h 50m
 •   High Speed Ferry 07:40
 •   High Speed Ferry 06:30, 07:45, 08:00, 08:00, 09:45, 09:45
Koh Lanta - Koh Tao ฿1,150 10h 50m
 •   High Speed Ferry 07:40
 •   High Speed Ferry 06:00, 06:00, 06:30, 06:30, 09:00, 09:00
Koh Lanta - Krabi ฿2,800 – ฿3,500 3h
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
Koh Lanta - Krabi ฿1,100 4h 30m – 5h
 •   High Speed Ferry 10:30
 •   High Speed Ferry 09:00, 09:30, 10:30
Koh Lanta - Phuket ฿1,000 2h 45m
 •   Ferry Local 08:00, 13:00
 •   Ferry Ferry 13:30
 •   Ferry Local 11:00
 •   High Speed Ferry 06:00, 08:00
Koh Lanta - Satun 1h – 1h 20m
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
Koh Lanta - Trang ฿950 – ฿1,050 2h
 •   High Speed Ferry 10:30
 •   High Speed Ferry 10:30, 11:30