Phetchabun, Thailand

Phetchabun - Bangkok ฿167 – ฿322 4h 30m – 5h 10m
 •   Bus Economy 46 08:00, 08:30, 09:00
 •   Bus Premium 50 08:30, 08:30, 09:30, 09:30, 18:00, 18:00, 21:00, 21:00, 22:20, 22:20, 23:20, 23:20
 •   Bus Premium 55 10:00
 •   Bus Economy 46 12:30, 21:00
 •   Bus Express XL 10:30, 13:30, 19:00, 20:30, 22:00
 •   Bus Premium 40 10:00
 •   Bus Premium 50 09:40, 12:00, 13:00, 19:20, 21:30
Phetchabun - Bangkok ฿6,450 – ฿6,950 5h 30m
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phetchabun - Chiang Mai ฿442 6h 30m
 •   Bus Express XL 01:00, 15:55, 20:55, 22:55, 23:55
 •   Bus Express XL 08:30, 12:00, 16:00, 19:00, 20:00
Phetchabun - Chumphon ฿836 10h 22m
 •   Bus VIP 32 01:09
Phetchabun - Kalasin ฿284 – ฿408 5h 10m
 •   Bus Express XL 00:45, 23:15
 •   Bus Express XL 16:20, 16:50, 17:35, 18:20, 18:50, 19:35
Phetchabun - Lampang ฿364 5h 40m
 •   Bus Express XL 01:00, 15:55, 20:55, 22:55, 23:55
Phetchabun - Mae Sot ฿364 7h
 •   Bus Express XL 00:15, 22:15
 •   Bus Express XL 17:15, 18:30
Phetchabun - Mahasarakham ฿287 4h 50m
 •   Bus Express XL 02:05, 02:40, 15:45, 19:15, 23:15
 •   Bus Express XL 10:55, 16:10, 18:10, 19:10, 21:05
Phetchabun - Mukdahan ฿408 8h
 •   Bus Express XL 00:45, 23:15
 •   Bus Express XL 15:00, 17:00
 •   Bus VIP 32 09:00
Phetchabun - Pattaya ฿473 5h 38m
 •   Bus VIP 32 01:09
 •   Bus Express XL 09:00, 09:00, 10:30, 10:30, 22:00, 22:00
Phetchabun - Pattaya ฿7,450 – ฿7,950 7h 30m
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phetchabun - Phrae ฿289 6h 10m
 •   Bus Express XL 01:00, 15:55, 20:55, 22:55, 23:55
Phetchabun - Roi Et ฿316 5h 20m
 •   Bus Express XL 02:05, 02:40, 15:45, 19:15, 23:15
 •   Bus Express XL 10:10, 15:25, 17:25, 18:25, 20:25
Phetchabun - Sukhothai ฿215 – ฿276 3h 50m
 •   Bus Express XL 00:15, 22:15
Phetchabun - Suratthani ฿1,001 12h 32m
 •   Bus VIP 32 01:09
 •   Bus VIP 32 23:45
Phetchabun - Tak ฿276 5h 10m
 •   Bus Express XL 00:15, 22:15
 •   Bus Express XL 19:10, 20:25
Phetchabun - Ubon Ratchathani ฿444 8h
 •   Bus Express XL 02:05, 02:40, 15:45, 19:15, 23:15
 •   Bus Express XL 07:30, 12:45, 14:45, 15:45, 17:45
Phetchabun - Yasothon ฿368 6h 30m
 •   Bus Express XL 02:05, 02:40, 15:45, 19:15, 23:15
 •   Bus Express XL 09:00, 14:15, 16:15, 17:15, 19:05