Phuket, Thailand

Phuket - Ad Dawhah ฿28,057 6h 25m
 •   Avia Economy 07:10, 08:15, 08:20, 19:35, 19:40
 •   Avia Economy 06:55, 07:05, 07:20, 19:10, 19:30, 19:50, 20:00, 20:35
Phuket - Bangkok ฿529 – ฿1,058 10h 50m – 11h 10m
 •   Bus Express XL 06:30, 07:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:30, 18:30
 •   Bus Premium 50 07:45, 16:31, 17:00, 17:30
 •   Bus Premium 55 10:30, 20:00
 •   Bus SVIP 24 07:30, 16:00, 18:04, 19:00
 •   Bus VIP 32 18:00, 18:30
 •   Bus VIP24 24 17:20, 18:20, 18:30, 19:00
 •   Bus Express XL 06:40, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30
 •   Bus Premium 50 07:35, 16:30, 18:30, 18:45
 •   Bus Premium 55 06:20, 09:30, 19:20
 •   Bus SVIP 24 07:30, 17:30, 18:20, 18:30, 20:00
 •   Bus VIP 32 07:00, 18:00, 18:30, 20:20
 •   Bus VIP24 24 17:40, 19:30, 19:50, 20:30
Phuket - Bangkok ฿13,000 – ฿16,000 12h
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phuket - Beijing ฿14,518 – ฿19,371 5h 15m
 •   Avia Economy 00:10, 00:30, 00:40, 01:40
 •   Avia Economy 17:45, 18:30, 18:40, 19:40
Phuket - Chiang Mai ฿2,541 – ฿9,439 2h 5m
 •   Avia Economy 09:20, 09:20, 10:35, 10:35, 11:10, 11:30, 12:35, 14:15, 19:20, 19:20, 20:15
 •   Avia Economy 06:10, 06:10, 09:40, 11:35, 13:00, 13:00, 13:10, 14:15, 14:30, 21:45, 21:45, 22:45
Phuket - Chiang Mai ฿1,746 23h 30m
 •   Bus VIP 32 15:00
 •   Bus VIP 32 16:00
Phuket - Chiang Rai ฿1,402 – ฿1,836 24h 45m
 •   Bus Intercity XL 17:00
 •   Bus VIP 32 17:00
 •   Bus Intercity XL 17:30
 •   Bus VIP 32 17:30
Phuket - Chonburi ฿867 – ฿1,141 15h
 •   Bus VIP 32 17:00
 •   Bus VIP24 24 17:00
Phuket - Chongqing ฿14,298 – ฿27,063 3h 25m
 •   Avia Economy 01:25, 02:40, 02:50
 •   Avia Economy 21:55, 22:30, 22:50, 23:00
Phuket - Don Mueang Airport ฿1,075 – ฿4,095 1h 25m
 •   Avia 17:00
 •   Avia Economy 06:00, 06:00, 07:50, 07:50, 08:00, 08:40, 08:40, 11:50, 11:50, 12:40, 12:40, 12:50, 13:15, 13:15, 13:35, 13:35, 13:45, 14:40, 14:40, 15:05, 15:05, 15:15, 16:30, 16:40, 16:40, 18:30, 18:30, 18:40, 18:40, 20:15, 20:15, 20:45, 21:00, 21:30, 21:30, 21:50, 22:10, 22:10, 22:25, 22:25, 22:35, 23:05, 23:05, 23:10, 23:55, 23:55
 •   Avia 15:35
 •   Avia Economy 06:20, 06:20, 06:50, 07:45, 07:45, 07:55, 09:45, 09:55, 10:50, 10:50, 10:55, 11:20, 11:20, 11:40, 11:45, 12:45, 12:45, 13:10, 13:10, 13:25, 14:40, 14:45, 15:20, 15:30, 15:30, 15:35, 16:30, 16:40, 16:40, 17:50, 18:15, 18:15, 19:00, 19:20, 19:20, 19:35, 19:55, 19:55, 20:30, 20:30, 20:35, 21:15, 21:20, 21:40, 22:00, 22:00
Phuket - Guangdong ฿12,363 – ฿13,867 3h 30m
 •   Avia Economy 01:50, 03:55, 04:10
 •   Avia Economy 00:15, 00:30, 22:05
Phuket - Hat Yai ฿3,898 – ฿9,940 1h
 •   Avia Economy 07:25, 07:30, 19:10, 19:50
 •   Avia Economy 09:10, 09:20, 20:50, 21:25
Phuket - Hat Yai ฿371 – ฿555 8h 20m
 •   Bus Express XL 06:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 19:30, 20:00, 21:30
 •   Bus VIP24 24 21:45
 •   Bus Express XL 08:00, 09:30, 10:30, 11:45, 13:00, 18:00, 21:30
 •   Bus VIP24 24 19:30
Phuket - Henan ฿8,289 4h 30m
 •   Avia Economy 16:40, 16:50
 •   Avia Economy 11:45
Phuket - Hong Kong ฿4,156 – ฿38,499 3h 30m
 •   Avia Economy 03:00, 07:40, 12:00, 12:25, 12:30, 15:35, 15:40, 16:05, 17:30, 18:20, 18:25, 18:50, 18:55
 •   Avia Economy 04:40, 08:25, 08:40, 08:40, 08:55, 10:25, 13:50, 14:45, 14:50, 15:15, 15:20, 20:50, 20:50, 21:10, 23:35
Phuket - Hubei ฿4,688 4h 50m
 •   Avia Economy 17:20, 17:35
 •   Avia Economy 00:05, 23:45
Phuket - Incheon ฿15,044 – ฿15,749 6h 10m
 •   Avia Economy 00:40, 01:00, 01:30, 02:00
 •   Avia Economy 18:40, 19:00, 19:30, 19:50
Phuket - Koh Lanta ฿1,000 – ฿1,700 4h
 •   Ferry Ferry 13:30
 •   Ferry Local 11:00
 •   High Speed Ferry 06:00, 08:00
 •   Ferry Local 08:00, 13:00
Phuket - Koh Lipe ฿2,600 10h
 •   High Speed Ferry 06:00, 08:00
 •   High Speed Ferry 09:30
Phuket - Koh Phangan ฿550 8h 20m
 •   Bus Standard AC 08:00, 09:00, 10:00
Phuket - Koh Phangan ฿1,250 – ฿1,400 7h 30m
 •   High Speed Ferry 08:30, 10:00, 12:30
 •   High Speed Ferry 07:20, 12:00
Phuket - Koh Phi Phi ฿600 – ฿1,000 2h
 •   Ferry Ferry 08:30
 •   Ferry Local 08:30, 08:30, 11:00, 11:00, 12:19, 13:30, 13:30, 15:00
 •   High Speed Ferry 06:00, 08:00, 13:30
 •   Ferry Local 07:30, 09:00, 09:00, 11:00, 13:30, 14:00, 14:30
 •   High Speed Ferry 09:00
Phuket - Koh Samui ฿3,759 – ฿3,780 55m
 •   Avia Economy 09:35, 09:45, 11:05, 11:25, 12:45, 13:00, 14:20, 16:00, 16:35, 20:50
 •   Avia Economy 08:00, 08:15, 11:00, 11:25, 12:40, 14:30, 15:05, 17:30, 18:05, 19:05, 19:10
Phuket - Koh Samui ฿500 7h 10m
 •   Bus Standard AC 08:00, 09:00, 10:00
 •   Bus Standard AC 07:30, 09:30
Phuket - Koh Samui ฿1,150 – ฿1,300 6h 45m
 •   High Speed Ferry 08:30, 10:00, 12:30
 •   High Speed Ferry 06:30, 08:00, 10:30, 12:45
Phuket - Koh Tao ฿1,400 – ฿1,500 8h 45m
 •   High Speed Ferry 08:30, 10:00
 •   High Speed Ferry 06:00, 06:30, 09:30
Phuket - Krabi ฿3,850 – ฿6,200 3h
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phuket - Krabi ฿1,000 – ฿1,100 2h 30m – 2h 35m
 •   Ferry Ferry 08:30
 •   Ferry Local 11:00
 •   High Speed Ferry 08:30
 •   Ferry Local 10:30
Phuket - Kuala Lumpur ฿1,656 – ฿7,810 1h 30m
 •   Avia Economy 08:00, 08:00, 08:10, 10:25, 10:25, 13:30, 13:30, 13:35, 14:05, 16:55, 17:10, 18:05, 18:10, 19:10, 19:10, 19:20, 20:40, 20:40, 21:15, 21:15, 21:40
 •   Avia Economy 06:55, 06:55, 07:25, 09:25, 09:30, 12:30, 12:30, 12:40, 13:05, 16:15, 17:10, 18:05, 18:05, 18:30, 19:40, 19:40, 20:20, 20:20, 20:40
Phuket - Manila ฿4,227 3h 55m
 •   Avia Economy 23:20
 •   Avia Economy 19:20, 19:30
Phuket - Narathiwat ฿572 13h 10m
 •   Bus Express XL 06:00, 08:00, 20:00
Phuket - New South Wales ฿13,676 8h 55m
 •   Avia Economy 01:50, 21:45, 22:20
 •   Avia Economy 14:10, 14:25, 18:00, 18:10
Phuket - Pattaya ฿867 – ฿1,141 15h 50m
 •   Bus VIP 32 17:00
 •   Bus VIP24 24 17:00
 •   Bus VIP 32 17:00
 •   Bus VIP24 24 17:00
Phuket - Phang Nga ฿1,430 – ฿3,300 2h
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phuket - Ranong ฿295 5h 30m
 •   Bus Express XL 05:30, 07:10, 08:10, 10:10, 11:50, 14:30, 16:10, 18:10
 •   Bus Express XL 06:30, 09:30, 16:00
Phuket - Rayong ฿3,223 – ฿6,496 2h 55m
 •   Avia Economy 12:50, 15:10
 •   Avia Economy 10:55, 13:00
Phuket - Satun ฿1,950 5h 30m
 •   High Speed Ferry 06:00, 08:00
Phuket - Shanghai ฿12,143 4h 40m
 •   Avia Economy 02:10, 03:10, 03:15
 •   Avia Economy 21:10, 21:15, 22:15
Phuket - Shanxi ฿27,684 4h 40m
 •   Avia Economy 00:20
 •   Avia Economy 18:35
Phuket - Sichuan ฿7,999 – ฿18,587 3h 20m
 •   Avia Economy 02:50, 03:30, 04:00
 •   Avia Economy 22:45, 23:45, 23:45, 23:50
Phuket - Siem Reap ฿1,784 – ฿2,847 1h 25m
 •   Avia Economy 06:20
 •   Avia Economy 08:40
Phuket - Singapore ฿2,172 – ฿11,496 1h 50m
 •   Avia Economy 08:30, 08:30, 08:50, 09:30, 09:45, 09:50, 09:50, 09:55, 10:00, 10:15, 10:15, 12:40, 14:55, 14:55, 16:15, 16:40, 16:55, 17:50, 17:50, 18:40, 20:10, 20:10, 22:00
 •   Avia Economy 06:55, 07:00, 07:00, 08:00, 08:20, 08:25, 11:10, 13:05, 13:05, 13:15, 14:40, 15:00, 15:25, 16:25, 16:25, 16:55, 18:30, 18:30, 18:35, 20:30
Phuket - Suratthani ฿250 – ฿270 4h 30m
 •   Bus Standard AC 08:00, 08:00, 08:00, 09:00, 10:00, 10:00, 10:00, 12:00, 12:00, 14:00, 14:00
 •   Bus Standard AC 07:00, 07:45, 08:00, 09:00, 09:45, 11:00, 13:30, 15:30
Phuket - Suratthani ฿3,300 – ฿6,670 4h 20m
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Economy 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phuket - Suratthani 6h
 •   High Speed Ferry 08:30
Phuket - Suvarnabhumi Airport ฿1,644 – ฿10,748 1h 25m
 •   Avia Economy 06:55, 07:00, 07:05, 07:20, 08:35, 08:45, 08:50, 10:05, 10:20, 10:55, 11:35, 12:15, 12:15, 12:20, 12:55, 13:55, 14:15, 14:40, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 16:25, 16:50, 17:15, 17:25, 17:30, 17:40, 19:00, 19:05, 19:35, 19:45, 20:35, 21:15, 21:25, 21:35, 21:55, 22:10, 22:45, 23:10
 •   Avia Economy 06:20, 06:25, 07:45, 08:05, 08:30, 08:50, 09:10, 09:20, 09:35, 10:00, 10:00, 10:30, 11:50, 12:30, 13:20, 13:55, 14:05, 14:35, 15:15, 15:35, 16:45, 16:55, 17:25, 17:30, 18:15, 19:10, 19:15, 19:40, 19:45, 20:35, 20:50, 21:55, 22:00, 22:40
Phuket - Tianjin ฿6,341 8h 10m
 •   Avia Economy 02:50
Phuket - Trang ฿7,400 – ฿8,200 4h 30m
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Comfort 3
 •   Charter Van 9pax 9
Phuket - Trang ฿1,850 – ฿2,150 6h
 •   High Speed Ferry 06:00, 08:00, 08:00
 •   High Speed Ferry 10:30, 11:00, 11:00, 11:30
Phuket - Udonthani ฿3,815 1h 40m
 •   Avia Economy 14:35, 15:45
 •   Avia Economy 16:50, 17:55
Phuket - Victoria ฿13,966 8h 35m
 •   Avia Economy 21:45, 22:20
 •   Avia Economy 14:25, 14:50
Phuket - Zhejiang ฿8,827 5h 5m
 •   Avia Economy 02:00
 •   Avia Economy 21:10