Saraburi, Thailand

Saraburi - Bangkok ฿78 1h 30m
 •   Bus Economy 46 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
 •   Bus Economy 46 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 12:45, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
 •   Bus Express XL 08:00
 •   Bus Premium 40 13:00
 •   Bus Premium 50 07:00, 07:45, 18:00
 •   Bus Premium 55 16:30, 17:30
Saraburi - Hua Hin ฿297 5h
 •   Bus Express XL 00:00, 12:00, 16:00
 •   Bus Express XL 08:15, 10:00, 21:00
Saraburi - Nakhon Pathom ฿178 2h 20m
 •   Bus Express XL 00:00, 12:00, 16:00
 •   Bus Express XL 10:25, 12:10, 23:10
Saraburi - Nakhon Ratchasima ฿162 2h 10m
 •   Bus Express XL 02:00, 13:15, 15:00
 •   Bus Express XL 10:00, 14:00, 22:00
Saraburi - Phetchaburi ฿254 4h 10m
 •   Bus Express XL 00:00, 12:00, 16:00
 •   Bus Express XL 09:00, 10:45, 21:45
Saraburi - Ratchaburi ฿214 3h
 •   Bus Express XL 00:00, 12:00, 16:00
 •   Bus Express XL 09:45, 11:30, 22:30