Tak, Thailand

Tak - Bangkok ฿266 – ฿360 5h 30m
 •   Bus Premium 50 21:30
 •   Bus Premium 55 08:30, 08:30, 22:00
 •   Bus Premium 50 09:00, 22:00, 22:00
 •   Bus Premium 55 08:50, 23:57, 23:57
 •   Bus SVIP 24 23:58
Tak - Chachoengsao ฿434 8h 30m
 •   Bus Express XL 20:45
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 22:30
Tak - Chanthaburi ฿650 9h 20m
 •   Bus Express XL 19:15
 •   Bus Express XL 17:30
Tak - Kalasin ฿488 – ฿621 8h 40m
 •   Bus Express XL 20:25
 •   Bus Express XL 18:20, 18:50, 19:35
Tak - Khon Kaen ฿368 – ฿431 7h 20m
 •   Bus Express XL 19:10, 20:25
 •   Bus Express XL 19:30, 20:45, 20:45, 22:00
Tak - Mae Sot ฿154 2h 10m
 •   Bus Express XL 03:00, 03:15, 03:25, 03:30, 05:00, 05:15, 05:25
 •   Bus Express XL 17:15, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Tak - Mukdahan ฿621 11h 20m
 •   Bus Express XL 20:25
 •   Bus Express XL 17:00
Tak - Pattaya ฿505 9h 30m
 •   Bus Express XL 19:15, 21:15, 22:15
 •   Bus Express XL 18:30, 20:30
Tak - Phetchabun ฿276 4h 40m
 •   Bus Express XL 19:10, 20:25
 •   Bus Express XL 00:15, 22:15
Tak - Rayong ฿564 – ฿650 8h 30m
 •   Bus Express XL 19:15, 19:15, 22:15
 •   Bus Express XL 16:45, 17:15, 18:45, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15
Tak - Sa Kaeo ฿533 – ฿579 9h 50m
 •   Bus Express XL 20:45
 •   Bus Express XL 17:10, 18:05
Tak - Trat ฿715 10h 20m
 •   Bus Express XL 19:15
 •   Bus Express XL 16:30