Tak, Thailand

Tak - Bangkok 5h 30m
 •   Bus Premium 50 21:30
 •   Bus Premium 55 08:30, 08:30, 22:00
 •   Bus Premium 50 09:00, 22:00, 22:00
 •   Bus Premium 55 08:50, 23:57, 23:57
 •   Bus SVIP 24 23:58
Tak - Chachoengsao 8h 30m
 •   Bus Express XL 20:45
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 23:00
Tak - Chanthaburi 9h 20m
 •   Bus Express XL 19:15
 •   Bus Express XL 17:30
Tak - Kalasin 8h 40m – 9h 20m
 •   Bus Express XL 20:25
 •   Bus Express XL 18:20, 18:50, 19:35
Tak - Khon Kaen 6h 10m – 7h 20m
 •   Bus Express XL 18:55, 20:25
 •   Bus Express XL 19:45, 20:45, 21:00, 22:00
Tak - Mae Sot 2h 10m
 •   Bus Express XL 03:00, 03:15, 03:30, 03:40, 05:00, 05:25
 •   Bus Express XL 07:45, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30
Tak - Mukdahan 11h 20m
 •   Bus Express XL 20:25
 •   Bus Express XL 17:00
Tak - Pattaya 9h 30m
 •   Bus Express XL 09:30, 19:15, 22:15
 •   Bus Express XL 18:30, 21:00, 21:30
Tak - Phetchabun 4h 40m
 •   Bus Express XL 18:55, 20:25
 •   Bus Express XL 00:15, 22:30
Tak - Rayong 8h 20m – 8h 30m
 •   Bus Express XL 19:15, 22:15
 •   Bus Express XL 16:45, 17:15, 18:45, 19:45, 20:15
Tak - Sa Kaeo 8h 40m – 9h 50m
 •   Bus Express XL 20:45
 •   Bus Express XL 17:10, 18:05
Tak - Trat 10h 20m
 •   Bus Express XL 19:15
 •   Bus Express XL 16:30