Da Nang, Vietnam

Da Nang - Beijing ฿11,398 3h 45m
 •   Avia Economy 01:20
 •   Avia Economy 20:15
Da Nang - Binh Thuan ฿657 16h – 18h
 •   Bus Standard AC 16:30
 •   Bus Standard AC 01:00, 01:30, 13:00, 13:30
Da Nang - Busan ฿10,294 – ฿15,863 4h
 •   Avia Economy 00:30, 01:10, 01:10, 01:15, 01:40
 •   Avia Economy 18:05, 21:35, 21:35, 22:00, 22:05, 22:05
Da Nang - Can Tho ฿1,642 1h 30m
 •   Avia Economy 06:30, 12:05
 •   Avia Economy 08:30, 10:00
Da Nang - Dak Lak ฿7,491 1h 25m
 •   Avia Economy 07:00, 11:00
 •   Avia Economy 09:05, 12:55
Da Nang - Dak Lak ฿328 – ฿448 10h 30m – 12h
 •   Bus Express XL 14:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Express XL 13:00, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30
Da Nang - Gia Lai ฿4,487 55m
 •   Avia Economy 08:20
Da Nang - Gia Lai ฿268 – ฿373 9h
 •   Bus Express XL 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 21:00, 21:00
Da Nang - Guangdong ฿6,700 – ฿9,334 2h 10m
 •   Avia Economy 12:50, 17:30
 •   Avia Economy 09:40, 21:40
Da Nang - Ha Nam ฿583 – ฿1,040 16h 45m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Ha Tinh ฿421 – ฿630 9h 10m
 •   Train Class II AC 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 18:40
 •   Train VIP Sleeper 18:40
Da Nang - Hai Phong ฿1,282 – ฿6,329 1h 15m
 •   Avia Economy 07:40, 08:25, 12:55, 20:05
 •   Avia Economy 06:40, 09:40, 11:10, 21:50
Da Nang - Hai Phong ฿612 20h
 •   Bus VIP 32 14:15
 •   Bus Express XL 14:15
 •   Bus VIP36 36 09:00, 18:30, 19:00, 19:30
Da Nang - Hanoi ฿1,482 – ฿13,347 1h 15m
 •   Avia 08:10
 •   Avia Economy 00:35, 06:05, 06:30, 06:50, 06:55, 07:10, 08:00, 08:10, 08:45, 08:50, 09:20, 10:30, 10:40, 11:15, 11:35, 11:40, 11:42, 12:00, 13:00, 13:40, 14:05, 14:10, 14:25, 14:45, 16:10, 16:15, 17:30, 17:50, 18:15, 18:25, 18:45, 19:20, 20:10, 20:30, 20:45, 20:55, 21:05, 22:00, 22:20, 22:25, 22:40, 22:50, 23:00, 23:20, 23:25, 23:45
 •   Avia 06:10
 •   Avia Economy 05:00, 05:50, 06:25, 06:30, 06:30, 06:55, 07:00, 07:25, 08:10, 09:05, 09:45, 09:50, 10:40, 10:55, 11:30, 12:05, 15:00, 15:15, 15:55, 16:30, 17:00, 17:25, 18:30, 18:45, 19:35, 20:10, 20:25, 20:30, 20:55, 21:00, 21:05, 21:10, 21:15, 21:30, 21:30, 21:30, 21:40, 21:45, 21:55, 21:55, 21:55, 22:00, 22:05, 22:20, 22:30, 22:50
Da Nang - Hanoi ฿478 – ฿567 18h
 •   Bus Express XL 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Local 30 13:30, 15:00, 16:30
 •   Bus Standard AC 14:30
 •   Bus Express XL 12:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00
 •   Bus Local 30 06:00, 13:30, 15:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 11:00, 13:00, 15:00, 23:00
Da Nang - Hanoi ฿702 – ฿2,995 16h 5m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40, 19:40
 •   Train Class II Sleeper AC 11:09, 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 4x 12:45, 12:45, 14:13
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 09:00, 19:30, 20:10, 20:40, 20:45, 22:00, 22:40
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:30, 22:00
Da Nang - Ho Chi Minh ฿522 – ฿732 23h
 •   Bus Express XL 09:45, 10:00, 10:00, 10:15, 11:00, 11:00, 13:00, 13:30, 15:40, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:30, 18:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 11:00, 12:00
 •   Bus Express XL 10:00, 10:00, 10:30, 11:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:30, 16:30, 17:00, 18:30
 •   Bus Local 30 11:00, 16:30, 18:45
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 13:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
Da Nang - Ho Chi Minh ฿1,875 – ฿2,981 16h 5m – 17h
 •   Train Class II AC 16:45
 •   Train VIP Sleeper 12:15
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 13:15
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
Da Nang - Ho Chi Minh ฿1,522 – ฿13,220 1h 15m
 •   Avia 19:10
 •   Avia Economy 00:30, 01:54, 02:20, 02:31, 03:26, 04:30, 05:45, 06:05, 06:20, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 08:15, 08:45, 08:55, 10:20, 11:20, 11:25, 11:25, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:50, 16:10, 16:35, 16:44, 16:45, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:25, 18:35, 20:25, 20:45, 21:00, 21:10, 21:23, 21:30, 22:10, 22:10, 22:15, 22:20, 22:56
 •   Avia 22:10
 •   Avia Economy 00:47, 05:40, 06:00, 06:30, 06:30, 06:35, 07:00, 08:00, 09:30, 09:30, 10:00, 10:55, 11:05, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 12:00, 13:10, 13:30, 13:41, 14:15, 14:30, 14:45, 14:50, 16:00, 16:10, 16:30, 16:30, 18:00, 18:25, 18:30, 18:50, 19:00, 19:00, 19:40, 20:00, 20:00, 20:10, 20:30, 20:49, 21:00, 22:00, 22:50, 23:00, 23:30
Da Nang - Hong Kong ฿4,725 – ฿25,145 2h
 •   Avia Economy 09:45, 09:50, 09:55, 11:05, 11:50, 15:20, 17:25, 17:55, 18:00, 18:45, 19:20
 •   Avia Economy 07:55, 07:55, 08:00, 09:05, 10:00, 10:05, 14:05, 15:35, 15:40, 16:20, 16:40, 16:45, 16:50, 17:30
Da Nang - Hue ฿209 – ฿252 3h 15m
 •   Bus Standard AC 09:00, 14:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 09:15, 14:30, 14:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 08:00, 13:15, 13:15
Da Nang - Hue ฿184 – ฿299 2h 40m – 2h 55m
 •   Train Class II AC 10:35, 12:00, 13:25, 15:10, 18:40, 19:37
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
 •   Train Class II AC 13:15
Da Nang - Incheon ฿15,062 – ฿16,412 4h 30m
 •   Avia Economy 00:05, 00:05, 00:10, 22:40, 22:50, 22:55, 23:15
 •   Avia Economy 11:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:35
Da Nang - Kuala Lumpur ฿3,878 2h 55m
 •   Avia Economy 12:35, 15:45
 •   Avia Economy 10:30, 13:40
Da Nang - Lam Dong ฿6,249 – ฿8,978 1h 25m
 •   Avia Economy 06:20, 11:25
 •   Avia Economy 08:20, 17:53
Da Nang - Lam Dong ฿388 – ฿642 18h
 •   Bus Express XL 13:00
 •   Bus Local 30 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
 •   Bus Standard AC 16:30
 •   Bus Express XL 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:06
 •   Bus Standard AC 07:30, 13:00
Da Nang - Macau ฿11,180 – ฿46,509 2h 5m
 •   Avia Economy 09:10, 16:05, 21:20, 22:05, 23:35
 •   Avia Economy 14:20
Da Nang - Nam Dinh ฿178 – ฿1,174 16h 10m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Nghe An ฿4,447 1h 25m
 •   Avia Economy 12:35
 •   Avia Economy 10:40
Da Nang - Nghe An ฿433 – ฿747 11h 15m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
 •   Train Class II AC 21:50
 •   Train Class II Sleeper AC 21:50
 •   Train VIP Sleeper 21:50
Da Nang - Nha Trang ฿5,892 – ฿6,169 1h 10m
 •   Avia Economy 13:15, 17:25
 •   Avia Economy 04:05, 06:25
Da Nang - Nha Trang ฿373 – ฿508 12h
 •   Bus Local 30 06:00, 06:30, 07:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus Express XL 06:00, 06:30, 07:00
 •   Bus Standard AC 19:30
Da Nang - Nha Trang ฿662 – ฿2,077 9h – 9h 35m
 •   Train Class II AC 10:25
 •   Train Class II Sleeper AC 10:25
 •   Train VIP Sleeper 12:13, 19:50
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 11:40, 13:15, 13:15, 19:50
 •   Train Class II Sleeper AC 08:40
 •   Train VIP Sleeper 00:48, 08:45, 23:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:55
Da Nang - Ninh Binh ฿717 – ฿1,336 15h 15m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Phu Yen ฿298 7h
 •   Bus Express XL 08:00, 18:00
 •   Bus Local 30 08:00, 19:00
Da Nang - Quang Binh ฿403 – ฿630 7h 50m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40, 18:40
Da Nang - Quang Nam ฿209 – ฿223 1h 30m
 •   Bus Standard AC 11:30, 16:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 10:30, 15:30
 •   Bus Standard AC 07:30, 13:00
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 08:30, 13:15
Da Nang - Quang Nam ฿829 – ฿1,165 1h
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
Da Nang - Quang Ngai ฿141 3h
 •   Bus Express XL 17:15
 •   Bus Express XL 11:00
Da Nang - Quang Tri ฿258 – ฿388 4h 10m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Sichuan ฿13,300 2h 55m
 •   Avia Economy 18:15
Da Nang - Siem Reap ฿7,251 – ฿7,299 2h
 •   Avia Economy 11:30, 16:35, 17:00, 18:20
 •   Avia Economy 14:05, 14:20
Da Nang - Suvarnabhumi Airport ฿20,413 1h 40m
 •   Avia Economy 13:35
 •   Avia Economy 11:00
Da Nang - Taoyuan ฿6,610 2h 35m
 •   Avia Economy 08:35
 •   Avia Economy 13:10
Da Nang - Thanh Hoa ฿493 – ฿1,336 13h 20m – 13h 50m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Tokyo ฿20,550 – ฿29,320 5h 25m
 •   Avia Economy 10:45, 11:05
 •   Avia Economy 15:25
Da Nang - Yunnan ฿5,474 2h 5m
 •   Avia Economy 15:15
 •   Avia Economy 13:20
Da Nang - Zhejiang ฿26,119 3h
 •   Avia Economy 16:10
 •   Avia Economy 21:15