Da Nang, Vietnam

Da Nang - Beijing 4h
 •   Avia Economy 01:20
 •   Avia Economy 20:15
Da Nang - Binh Thuan 16h – 18h
 •   Bus Standard AC 16:30
 •   Bus Standard AC 01:00, 01:30, 13:00, 13:30
Da Nang - Busan 3h 50m – 4h 5m
 •   Avia Economy 01:15, 01:40, 02:10
 •   Avia Economy 18:05, 22:05
Da Nang - Can Tho 1h 30m
 •   Avia Economy 06:30, 12:05
 •   Avia Economy 08:30, 10:00
Da Nang - Dak Lak 1h 20m
 •   Avia Economy 07:00, 19:50
 •   Avia Economy 09:05, 21:45
Da Nang - Dak Lak 10h 30m – 12h
 •   Bus Express XL 14:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Express XL 13:00, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30
Da Nang - Don Mueang Airport 1h 30m
 •   Avia Economy 12:00
 •   Avia Economy 10:10
Da Nang - Gia Lai 9h
 •   Bus Express XL 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 21:00, 21:00
Da Nang - Guangdong 2h – 2h 10m
 •   Avia Economy 12:50, 18:00
 •   Avia Economy 09:40, 22:10
Da Nang - Ha Nam 15h 54m – 16h 30m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
Da Nang - Ha Tinh 9h 10m – 10h 22m
 •   Train Class II AC 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 18:55
 •   Train VIP Sleeper 18:55
Da Nang - Hai Phong 1h 15m
 •   Avia Economy 07:40, 08:25, 12:55, 20:05
 •   Avia Economy 06:40, 09:40, 11:10, 21:50
Da Nang - Hai Phong 20h
 •   Bus VIP 32 14:15
 •   Bus Express XL 14:15
 •   Bus VIP36 36 09:00, 18:30, 19:00, 19:30
Da Nang - Hanoi 1h 15m – 1h 20m
 •   Avia Economy 00:05, 00:30, 00:50, 00:55, 06:00, 06:05, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 08:10, 08:15, 08:20, 08:30, 08:50, 09:20, 09:30, 09:50, 10:30, 10:40, 11:15, 11:20, 11:35, 11:40, 11:42, 12:00, 13:00, 13:10, 13:40, 14:05, 14:10, 14:25, 14:45, 15:05, 16:10, 16:15, 17:05, 17:30, 17:50, 18:15, 18:20, 18:25, 18:45, 19:20, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:45, 20:55, 21:05, 21:10, 22:00, 22:15, 22:25, 22:35, 22:40, 23:00, 23:20, 23:45
 •   Avia Economy 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 06:00, 06:10, 06:25, 06:30, 06:55, 07:00, 07:30, 08:10, 09:05, 09:30, 09:45, 09:50, 10:05, 10:30, 10:40, 10:55, 11:30, 12:05, 12:30, 12:40, 12:55, 13:10, 14:00, 14:55, 15:00, 15:15, 15:25, 15:55, 16:00, 16:30, 16:55, 17:00, 17:25, 17:50, 18:30, 18:45, 19:35, 20:10, 20:25, 20:45, 20:55, 21:00, 21:05, 21:10, 21:15, 21:30, 21:45, 21:55, 22:00, 22:05, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
Da Nang - Hanoi 14h – 18h
 •   Bus Express XL 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Local 30 13:30, 15:00, 16:30
 •   Bus Standard AC 14:30
 •   Bus Express XL 12:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00
 •   Bus Local 30 06:00, 13:30, 15:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 11:00, 13:00, 15:00, 23:00
Da Nang - Hanoi 15h 27m – 20h 38m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55, 19:40
 •   Train Class II Sleeper AC 11:09, 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 4x 12:45, 14:13
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 14:35, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 13:10, 14:35, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 09:00, 14:35, 19:30, 20:10, 20:40, 20:45, 22:00, 22:40
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:30, 22:00
Da Nang - Ho Chi Minh 23h
 •   Bus Express XL 09:45, 10:00, 10:00, 10:15, 11:00, 11:00, 13:00, 13:30, 15:40, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:30, 18:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 11:00, 12:00
 •   Bus Express XL 10:00, 10:00, 10:30, 11:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:30, 16:30, 17:00, 18:30
 •   Bus Local 30 11:00, 16:30, 18:45
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 13:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
Da Nang - Ho Chi Minh 16h 5m – 20h 45m
 •   Train Class II AC 16:45
 •   Train VIP Sleeper 12:15
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 13:15
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 14:40, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 12:10, 13:10, 14:40, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 14:40, 19:30, 22:00
Da Nang - Ho Chi Minh 1h 15m – 1h 25m
 •   Avia Economy 00:05, 00:15, 00:25, 00:30, 00:35, 00:40, 00:45, 01:30, 01:54, 02:20, 02:31, 02:45, 03:10, 03:30, 04:30, 05:25, 06:00, 06:05, 06:15, 06:20, 06:30, 07:35, 07:40, 07:45, 08:00, 08:15, 08:20, 08:25, 08:45, 08:55, 10:20, 10:30, 11:20, 11:25, 11:45, 12:15, 12:50, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:40, 13:50, 14:00, 14:15, 14:45, 16:00, 16:10, 16:35, 16:44, 16:45, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:25, 18:35, 19:00, 19:10, 20:00, 20:10, 20:15, 20:25, 20:30, 21:00, 21:10, 21:23, 21:25, 22:10, 22:15, 22:20, 22:30, 22:45, 22:56
 •   Avia Economy 00:35, 00:47, 00:55, 05:40, 05:50, 06:30, 06:35, 06:40, 07:00, 07:25, 09:30, 09:45, 10:00, 10:25, 10:55, 11:05, 11:10, 11:20, 11:30, 11:45, 12:55, 13:10, 13:25, 13:30, 13:35, 13:41, 14:15, 14:30, 14:35, 14:45, 14:50, 15:00, 15:05, 15:25, 15:30, 16:00, 16:05, 16:10, 16:25, 16:30, 17:00, 18:00, 18:25, 18:30, 18:50, 19:00, 19:10, 19:24, 19:30, 20:00, 20:10, 20:20, 20:49, 21:00, 21:25, 21:30, 22:00, 22:10, 22:50, 23:00, 23:30, 23:41
Da Nang - Hong Kong 1h 50m – 2h
 •   Avia Economy 08:50, 09:55, 10:55, 13:00, 17:25, 17:55, 18:00, 18:45, 20:00, 23:45
 •   Avia Economy 07:15, 07:55, 10:00, 15:40, 16:20, 16:45, 16:50, 17:30, 22:15
Da Nang - Hue 3h – 3h 15m
 •   Bus Standard AC 09:00, 14:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 09:15, 14:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 08:00, 13:15
Da Nang - Hue 2h 15m – 5h 5m
 •   Train Class II AC 10:35, 12:00, 13:25, 15:10, 18:55, 19:37
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
 •   Train Class II AC 13:15
Da Nang - Incheon 4h 15m – 4h 55m
 •   Avia Economy 00:05, 00:10, 01:35, 13:30, 16:05, 22:30, 22:55, 23:15, 23:45
 •   Avia Economy 06:15, 07:00, 09:40, 11:20, 11:35, 18:30, 18:40, 19:35, 20:35, 20:50
Da Nang - Kuala Lumpur 2h 50m
 •   Avia Economy 12:35, 15:45
 •   Avia Economy 10:30, 13:40
Da Nang - Lam Dong 1h 35m
 •   Avia Economy 06:20, 11:25
 •   Avia Economy 08:20, 17:53
Da Nang - Lam Dong 18h
 •   Bus Express XL 13:00
 •   Bus Local 30 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
 •   Bus Standard AC 16:30
 •   Bus Express XL 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:06
 •   Bus Standard AC 07:30, 13:00
Da Nang - Macau 1h 45m – 1h 50m
 •   Avia Economy 09:10, 11:00, 22:05, 23:35
 •   Avia Economy 14:50
Da Nang - Nam Dinh 15h 10m – 15h 35m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
Da Nang - Nghe An 10h 35m – 10h 53m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
 •   Train Class II AC 21:50
 •   Train Class II Sleeper AC 21:50
 •   Train VIP Sleeper 21:50
Da Nang - Nha Trang 1h 10m
 •   Avia Economy 12:05, 13:15, 17:25
 •   Avia Economy 06:25, 06:30
Da Nang - Nha Trang 12h
 •   Bus Local 30 06:00, 06:30, 07:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus Express XL 06:00, 06:30, 07:00
 •   Bus Standard AC 19:30
Da Nang - Nha Trang 8h 50m – 15h 31m
 •   Train Class II AC 10:25
 •   Train Class II Sleeper AC 10:25, 19:50
 •   Train VIP Sleeper 12:13, 19:50
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 13:15, 19:50
 •   Train VIP Sleeper 00:48, 08:45, 22:55, 23:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:55
Da Nang - Ninh Binh 14h 36m – 14h 40m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
Da Nang - Phu Yen 7h
 •   Bus Express XL 08:00, 18:00
 •   Bus Local 30 08:00, 19:00
Da Nang - Quang Binh 6h – 7h 50m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
Da Nang - Quang Nam 1h 30m
 •   Bus Standard AC 11:30, 16:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 10:30, 15:30
 •   Bus Standard AC 07:30, 13:00
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 08:30, 13:45
Da Nang - Quang Nam 1h
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
Da Nang - Quang Ngai 3h
 •   Bus Express XL 17:15
 •   Bus Express XL 11:00
Da Nang - Quang Tri 4h – 4h 2m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
Da Nang - Sichuan 3h
 •   Avia Economy 18:15
 •   Avia Economy 23:10
Da Nang - Siem Reap 1h 40m – 2h
 •   Avia Economy 11:30, 16:20, 16:35, 18:20
 •   Avia Economy 09:00, 14:05, 15:45
Da Nang - Singapore 2h 45m – 2h 50m
 •   Avia Economy 11:35, 11:40, 12:45, 18:05, 20:45
 •   Avia Economy 09:00, 09:10, 13:50, 17:55
Da Nang - Suvarnabhumi Airport 1h 35m – 1h 40m
 •   Avia Economy 13:30, 13:40
 •   Avia Economy 11:00
Da Nang - Taoyuan 2h 35m
 •   Avia Economy 08:35
 •   Avia Economy 13:10
Da Nang - Thanh Hoa 13h 14m – 14h 1m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:55
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:55
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:55
Da Nang - Tokyo 5h 30m – 5h 35m
 •   Avia Economy 10:45, 11:05
 •   Avia Economy 09:15, 15:25
Da Nang - Yunnan 2h 20m
 •   Avia Economy 15:15
 •   Avia Economy 13:20
Da Nang - Zhejiang 3h 10m
 •   Avia Economy 16:10, 18:40
 •   Avia Economy 21:15