Da Nang, Vietnam

Da Nang - Binh Thuan ฿728 16h – 18h
 •   Bus Standard AC 16:30
 •   Bus Standard AC 01:00, 01:30, 13:00, 13:30
Da Nang - Busan ฿10,112 – ฿15,583 4h
 •   Avia Economy 00:30, 01:10, 01:10, 01:15, 01:40
 •   Avia Economy 18:05, 21:35, 21:35, 22:00, 22:05, 22:05
Da Nang - Can Tho ฿1,668 1h 30m
 •   Avia Economy 12:05
 •   Avia Economy 10:00
Da Nang - Dak Lak ฿4,766 1h 15m
 •   Avia Economy 10:25, 14:20
 •   Avia Economy 12:15, 16:05, 16:15
Da Nang - Dak Lak ฿333 – ฿455 10h 30m – 12h
 •   Bus Express XL 14:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Express XL 13:00, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30
Da Nang - Gia Lai ฿4,476 55m
 •   Avia Economy 17:45
 •   Avia Economy 19:10
Da Nang - Gia Lai ฿273 – ฿379 9h
 •   Bus Express XL 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 21:00, 21:00
Da Nang - Guangdong ฿8,167 – ฿9,946 2h 10m
 •   Avia Economy 11:50, 17:30, 18:00
 •   Avia Economy 09:40, 21:40, 22:10
Da Nang - Ha Nam ฿689 – ฿1,214 16h 45m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Ha Tinh ฿296 – ฿736 9h 10m
 •   Train Class II AC 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 18:40
 •   Train VIP Sleeper 18:40
Da Nang - Hai Phong ฿1,102 – ฿7,253 1h 15m
 •   Avia Economy 08:25, 08:30, 10:30, 10:40, 12:55, 13:00, 15:25
 •   Avia Economy 06:40, 11:10, 12:30, 12:40, 13:35
Da Nang - Hai Phong ฿621 20h
 •   Bus VIP 32 14:15
 •   Bus Express XL 14:15
 •   Bus VIP36 36 09:00, 18:30, 19:00, 19:30
Da Nang - Hanoi ฿1,457 – ฿3,189 1h 15m
 •   Avia Economy 06:00, 06:10, 06:25, 06:30, 08:05, 08:20, 09:00, 09:20, 10:50, 11:35, 12:05, 14:05, 14:35, 17:55, 18:15, 18:20, 18:45, 19:20, 20:20, 21:05, 21:15, 22:15, 22:40, 22:50, 23:15, 23:25, 23:45
 •   Avia Economy 06:30, 07:10, 07:25, 07:30, 08:10, 08:55, 09:05, 09:50, 09:55, 09:55, 10:10, 12:05, 12:20, 12:45, 16:05, 16:30, 16:45, 16:55, 17:25, 17:30, 18:30, 19:25, 20:25, 20:30, 20:55, 21:15, 21:25, 21:30, 21:40, 21:55, 22:10, 22:30, 22:50
Da Nang - Hanoi ฿576 – ฿637 1h 30m – 21h
 •   Bus Express XL 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00
 •   Bus Local 30 13:30, 15:00, 16:30
 •   Bus Standard AC 14:30
 •   Bus Express XL 12:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00
 •   Bus Local 30 06:00, 13:30, 15:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 11:00, 13:00, 15:00, 23:00
Da Nang - Hanoi ฿713 – ฿3,042 16h 5m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40, 19:40
 •   Train Class II Sleeper AC 11:09, 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 4x 12:45, 12:45, 14:13
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 09:00, 19:30, 20:10, 20:40, 20:45, 22:00, 22:40
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:30, 19:30, 22:00, 22:00
Da Nang - Ho Chi Minh ฿530 – ฿895 23h
 •   Bus Express XL 09:45, 10:00, 10:00, 10:15, 11:00, 11:00, 13:00, 13:30, 15:40, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:30, 18:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 11:00, 12:00
 •   Bus Express XL 10:00, 10:00, 10:30, 11:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:30, 16:30, 17:00, 18:30
 •   Bus Local 30 11:00, 16:30, 18:45
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 13:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
Da Nang - Ho Chi Minh ฿1,904 – ฿3,026 16h 5m – 17h
 •   Train Class II AC 16:45
 •   Train VIP Sleeper 12:15
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 11:40, 13:15, 13:15
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
Da Nang - Ho Chi Minh ฿1,302 – ฿3,780 1h 15m
 •   Avia Economy 04:30, 05:45, 06:00, 07:05, 07:35, 07:40, 07:50, 07:50, 08:00, 08:15, 08:20, 08:25, 08:45, 10:30, 11:20, 11:50, 11:50, 12:00, 12:15, 12:55, 13:05, 13:20, 13:25, 13:50, 15:50, 16:20, 16:25, 16:35, 17:20, 18:00, 18:15, 18:20, 19:15, 19:40, 20:10, 20:20, 20:45, 20:50, 21:25, 21:30, 21:50, 22:10, 22:15, 22:40, 22:45, 22:50
 •   Avia 15:25
 •   Avia Economy 05:40, 05:50, 06:00, 06:05, 06:25, 06:30, 06:40, 07:00, 07:50, 08:30, 09:15, 09:30, 10:00, 10:05, 10:30, 11:05, 11:10, 11:25, 11:40, 11:45, 12:40, 13:10, 13:25, 13:35, 13:35, 14:45, 16:10, 16:30, 16:35, 17:25, 17:50, 18:15, 18:25, 19:00, 19:05, 19:20, 19:40, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 20:55, 21:05, 21:30, 22:50, 23:00
Da Nang - Hong Kong ฿4,642 – ฿28,777 2h
 •   Avia Economy 09:45, 09:50, 09:55, 09:55, 11:05, 11:50, 15:20, 17:25, 17:55, 18:00, 18:45, 18:45, 19:20
 •   Avia Economy 07:55, 07:55, 08:00, 08:00, 09:05, 10:00, 10:05, 14:05, 15:35, 16:20, 16:40, 16:45, 16:50, 16:50, 17:30
Da Nang - Hubei ฿13,552 2h 55m
 •   Avia Economy 18:15
 •   Avia Economy 23:10
Da Nang - Hue ฿226 – ฿256 3h 15m
 •   Bus Standard AC 09:00, 14:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 09:15, 14:30, 14:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 08:00, 13:15, 13:15
Da Nang - Hue ฿182 – ฿1,100 2h 55m
 •   Train Class II AC 10:35, 12:00, 13:25, 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
 •   Train Class II AC 13:15
Da Nang - Incheon ฿14,920 – ฿16,329 4h 30m
 •   Avia Economy 00:05, 00:05, 00:05, 22:40, 22:50, 22:55, 23:15
 •   Avia Economy 11:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:35
Da Nang - Kuala Lumpur ฿2,701 2h 55m
 •   Avia Economy 12:20, 12:35
 •   Avia Economy 10:20, 10:30
Da Nang - Lam Dong ฿8,537 1h 25m
 •   Avia Economy 06:30
 •   Avia Economy 08:30
Da Nang - Lam Dong ฿394 – ฿713 18h
 •   Bus Express XL 13:00
 •   Bus Local 30 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
 •   Bus Standard AC 16:30
 •   Bus Express XL 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:06
 •   Bus Standard AC 07:30, 13:00
Da Nang - Macau ฿10,983 2h 5m
 •   Avia Economy 09:10, 21:20, 22:05, 23:35
Da Nang - Nam Dinh ฿167 – ฿1,153 16h 10m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Nghe An ฿296 – ฿1,100 11h 15m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
 •   Train Class II AC 21:50
 •   Train Class II Sleeper AC 21:50
 •   Train VIP Sleeper 21:50
Da Nang - Nha Trang ฿6,838 1h 10m
 •   Avia Economy 07:55, 08:05, 12:55
 •   Avia Economy 06:05, 10:55
Da Nang - Nha Trang ฿379 – ฿576 12h
 •   Bus Local 30 06:00, 06:30, 07:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus Express XL 06:00, 06:30, 07:00
 •   Bus Standard AC 19:30
Da Nang - Nha Trang ฿672 – ฿2,109 9h – 9h 35m
 •   Train Class II AC 10:25
 •   Train Class II Sleeper AC 10:25
 •   Train VIP Sleeper 12:13
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 13:15
 •   Train Class II Sleeper AC 08:40
 •   Train VIP Sleeper 00:48, 23:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:55
Da Nang - Ninh Binh ฿360 – ฿1,100 15h 15m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Phu Yen ฿303 7h
 •   Bus Express XL 08:00, 18:00
 •   Bus Local 30 08:00, 19:00
Da Nang - Quang Binh ฿360 – ฿1,100 6h 10m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Quang Nam ฿226 – ฿243 1h 30m
 •   Bus Standard AC 11:30, 16:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 10:30, 15:30
 •   Bus Standard AC 07:30, 13:00
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 08:30, 13:15
Da Nang - Quang Nam ฿842 – ฿1,183 1h
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
Da Nang - Quang Ngai ฿144 3h
 •   Bus Express XL 17:15
 •   Bus Express XL 11:00
Da Nang - Quang Tri ฿265 – ฿1,100 4h 10m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Shanghai ฿13,552 3h 10m
 •   Avia Economy 15:15
Da Nang - Sichuan ฿13,552 2h 55m
 •   Avia Economy 18:20
 •   Avia Economy 23:10
Da Nang - Siem Reap ฿5,761 – ฿7,170 1h 40m
 •   Avia Economy 16:20, 16:35, 17:00, 17:00
 •   Avia Economy 14:05, 14:20, 19:15
Da Nang - Singapore ฿8,952 4h 45m
 •   Avia Economy 10:25, 11:35, 11:40, 17:05, 18:05, 18:30
 •   Avia Economy 07:55, 09:00, 09:10, 13:50, 14:35
Da Nang - Suvarnabhumi Airport ฿5,553 – ฿19,686 1h 40m
 •   Avia Economy 13:35, 13:40, 22:55
 •   Avia Economy 01:45, 11:00
Da Nang - Thanh Hoa ฿360 – ฿1,100 13h 20m – 13h 50m
 •   Train Class II AC 15:10, 18:40
 •   Train Class II Sleeper AC 15:10, 18:40
 •   Train VIP Sleeper 15:10, 18:40
Da Nang - Tokyo ฿22,172 – ฿29,320 5h 25m
 •   Avia Economy 10:35, 10:50, 11:05
 •   Avia Economy 15:25
Da Nang - Yunnan ฿38,592 2h 5m
 •   Avia Economy 21:30
 •   Avia Economy 19:25
Da Nang - Zhejiang ฿12,640 3h
 •   Avia Economy 16:20
 •   Avia Economy 21:15