Gia Lai, Vietnam

Gia Lai - Da Nang ฿4,388 45m
 •   Avia Economy 19:10
 •   Avia Economy 17:45
Gia Lai - Da Nang ฿272 – ฿378 9h
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 21:00, 21:00
 •   Bus Express XL 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30
Gia Lai - Dong Nai ฿302 8h 30m
 •   Bus Express XL 17:30
 •   Bus Express XL 18:00
Gia Lai - Hai Phong ฿974 1h 35m
 •   Avia Economy 12:15, 12:30, 12:45
 •   Avia Economy 10:10, 10:20, 10:35
Gia Lai - Hanoi ฿1,258 – ฿9,603 1h 35m
 •   Avia Economy 09:00, 09:50, 10:20, 11:10, 12:15, 16:20, 16:40, 17:05, 17:35
 •   Avia Economy 06:45, 07:25, 07:55, 08:55, 10:00, 14:15, 14:25, 14:55, 15:35
Gia Lai - Hanoi ฿953 17h
 •   Bus Express XL 08:00, 14:30
 •   Bus Express XL 08:00, 14:30
Gia Lai - Ho Chi Minh ฿1,258 – ฿4,594 1h
 •   Avia Economy 09:10, 11:15, 13:25, 16:35, 17:40, 17:50, 18:00, 19:25, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:55, 21:30
 •   Avia Economy 07:15, 09:30, 10:20, 11:30, 14:50, 14:50, 15:50, 16:00, 16:30, 17:40, 17:45, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 18:45, 19:40
Gia Lai - Ho Chi Minh ฿378 – ฿499 11h – 12h
 •   Bus Express XL 06:00, 16:00, 16:00, 16:00, 18:00, 18:00, 18:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 16:30, 16:50
 •   Bus Express XL 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:30, 18:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 19:30
Gia Lai - Nghe An ฿893 1h 25m
 •   Avia Economy 10:45, 10:55
 •   Avia Economy 08:50, 08:55
Gia Lai - Nha Trang ฿257 – ฿287 6h
 •   Bus Express XL 07:00, 14:30
 •   Bus Local 30 05:30, 05:30, 06:00, 06:30
 •   Bus Express XL 07:00, 14:30
 •   Bus Local 30 04:00, 05:30, 06:00, 06:30
Gia Lai - Phu Yen ฿196 3h 30m
 •   Bus Local 30 13:30
 •   Bus Local 30 06:30