Gia Lai, Vietnam

Gia Lai - Da Nang ฿6,504 1h
 •   Avia Economy 16:05, 19:10
Gia Lai - Da Nang ฿248 – ฿344 9h
 •   Bus Express XL 20:00, 20:30, 21:00, 21:00
 •   Bus Express XL 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30
Gia Lai - Dong Nai ฿275 8h 30m
 •   Bus Express XL 17:30
 •   Bus Express XL 18:00
Gia Lai - Hai Phong ฿1,365 1h 35m
 •   Avia Economy 12:15
 •   Avia Economy 10:10
Gia Lai - Hanoi ฿2,449 – ฿9,073 1h 35m
 •   Avia Economy 12:05, 15:55, 16:20
 •   Avia Economy 09:40, 14:15, 18:00
Gia Lai - Hanoi ฿868 17h
 •   Bus Express XL 08:00, 14:30
 •   Bus Express XL 08:00, 14:30
Gia Lai - Ho Chi Minh ฿1,766 – ฿5,500 1h
 •   Avia Economy 12:55, 19:35, 20:00, 20:50
 •   Avia Economy 07:15, 11:10, 18:05, 18:15, 19:00
Gia Lai - Ho Chi Minh ฿344 – ฿454 11h – 12h
 •   Bus Express XL 06:00, 16:00, 16:00, 16:00, 18:00, 18:00, 18:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 16:30, 16:50
 •   Bus Express XL 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:30, 18:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 19:30
Gia Lai - Nha Trang ฿234 – ฿261 6h
 •   Bus Express XL 07:00, 14:30
 •   Bus Local 30 05:30, 05:30, 06:00, 06:30
 •   Bus Express XL 07:00, 14:30
 •   Bus Local 30 04:00, 05:30, 06:00, 06:30
Gia Lai - Phu Yen ฿179 3h 30m
 •   Bus Local 30 13:30
 •   Bus Local 30 06:30