Hau Giang, Vietnam

Hau Giang - Can Tho ฿274 1h 30m
  •   Bus Standard AC 00:15, 01:15, 07:15, 09:15, 13:15, 15:15
Hau Giang - Ho Chi Minh ฿198 – ฿274 5h
  •   Bus Local 30 01:15, 03:15, 06:15, 08:15, 09:00, 10:00, 11:45, 13:15, 15:15, 17:15
  •   Bus Standard AC 00:15, 01:15, 07:15, 09:15, 13:15, 15:15
  •   Bus Local 30 11:45, 19:45, 21:45, 23:45
  •   Bus Standard AC 07:45, 09:30, 13:15, 16:30, 19:15, 21:30
Hau Giang - Kien Giang ฿102 4h 30m
  •   Bus Local 30 06:00
  •   Bus Local 30 13:20
Hau Giang - Nha Trang ฿452 11h 30m
  •   Bus Express XL 12:00
  •   Bus Express XL 19:30