Ninh Thuan, Vietnam

Ninh Thuan - Binh Duong 8h
  •   Bus Express XL 08:00
  •   Bus Express XL 08:00
Ninh Thuan - Ho Chi Minh ฿178 – ฿219 4h
  •   Bus Express XL 07:30, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 16:00, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 23:00
  •   Bus Local 30 06:00, 07:15, 07:45, 09:30, 20:40, 21:00, 22:30
  •   Bus Express XL 07:30, 08:00, 08:30, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 11:00, 11:15, 12:00, 13:00, 14:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00, 21:00, 21:30, 21:30, 21:45, 22:00, 22:00, 22:30, 23:00
  •   Bus Local 30 06:00, 07:15, 07:30, 09:30, 19:50, 20:30, 21:30, 22:30
  •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30