Quang Binh, Vietnam

Quang Binh - Hanoi ฿1,624 – ฿11,205 1h 20m
 •   Avia Economy 07:45, 08:15, 08:30, 09:00, 12:35
 •   Avia Economy 06:00, 06:30, 06:30, 07:00, 11:45
Quang Binh - Hanoi ฿314 – ฿342 8h 30m
 •   Bus Express XL 19:30
 •   Bus Local 30 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00
 •   Bus Express XL 18:00
 •   Bus Local 30 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
 •   Bus VIP36 36 07:00, 11:00, 13:00, 15:00, 23:00
Quang Binh - Hanoi ฿999 – ฿2,174 9h 35m
 •   Train VIP Sleeper 21:20
 •   Train VIP Sleeper 4x 18:45, 19:50, 19:55
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 14:35, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 06:00, 09:00, 13:10, 14:35, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 09:00, 14:35, 19:30, 20:10, 20:40, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:30, 22:00
Quang Binh - Ho Chi Minh ฿1,462 – ฿11,806 1h 35m
 •   Avia Economy 12:25, 13:50, 14:25, 17:10, 18:15, 19:35, 20:25
 •   Avia Economy 05:05, 09:30, 10:20, 11:40, 12:05, 16:05, 16:10, 17:30, 18:05